Beste ouder(s), verzorger(s),

Het kan niet onopgemerkt zijn gebleven laatste tijd het nieuws rondom het corona virus. Langs allerlei kanten komen er vragen hoe om te gaan met het coronavirus op scouting.

Het uitgangspunt van Scouting Nederland en zo ook van Scouting EOS/St. Hubertus is dat we ons voor activiteiten en evenementen in Nederland vasthouden aan de richtlijnen van het RIVM en de lokale GGD.

Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en mochten er ontwikkelingen zijn zullen wij maatregelen treffen als daartoe aanleiding is.

Wel willen we jullie al graag wijzen op bijgevoegde brief van de GGD.

Mochten er extra vragen zijn, dan hoor ik deze graag via informatie@eos-sthubertus.nl.

Met scoutinggroet,
Michal Sprenkels
Voorzitter Scouting EOS/St. Hubertus