Hey, wat goed!

Je hebt een brievenbus gevonden en de QR-code gescand.

Los de onderstaande vraag op om de volgende brievenbus te vinden!

Hieronder zie je het begin van een gezegde. Maak het gezegde af.

A) Warm Vest
Ga naar brievenbus 2

B) Noord Zuid
Ga naar brievenbus 4

C) Thuis Best
Ga naar brievenbus 7