Oud-papierploeg

Er wordt iedere maand oud papier ingezameld
om extra inkomsten te genereren voor de groep.

Zoals jullie wellicht weten wordt er iedere maand oud papier ingezameld om extra inkomsten te genereren voor de groep. Om dit mogelijk te maken is een aantal ouders (12 stuks) bereid gevonden om twee maal per jaar een dag mee te helpen. Het inzamelen gebeurt elke eerste maandag van de maand met een vuilnisauto van de gemeente en een tweetal vrijwilligers per keer.

Het inzamelen van het oud papier wordt al vele jaren (minimaal 30 jaar) door scouting gedaan.

Echter niet altijd op de manier zoals dit nu gebeurt. In de beginperiode werd dit gedaan door de scouts-speltakken. Tezamen met enkele ouders werd het oud papier gestapeld in een container die op de parkeerplaats stond.

Met de komst van de blauwe bakken en de kraakpersauto veranderde dit omdat de minimum leeftijd daarvoor 18 jaar was. Hiermee kwamen deze werkzaamheden voor de scouts te vervallen.

Door de komst van de blauwe bakken ging de opbrengst en dus de inkomsten sterk omhoog. Dit had twee redenen. Ten eerste bewaarde iedereen nu oud papier waardoor er 50% meer ingezameld werd. Ten tweede vervielen de kosten van de containerhuur.

Het dankzij de bereidwilligheid van een aantal mensen dat we deze inkomstenbron nog altijd hebben. Ondanks dat iedereen een drukke baan en hobby’s heeft is het steeds mogelijk gebleken de vrijwilligers te overtuigen van de noodzaak van deze inkomstenbron.

Heb jij ook zin en tijd om een keertje te komen helpen, kijk dan snel op onze vrijwilliger worden pagina en neem contact met ons op.