Groepsinformatie

Scouting EOS/St. Hubertus is een bloeiende vereniging in Terneuzen met ruim 150 leden en 80 vrijwilligers. Op de zaterdagmiddag biedt onze scouting gevarieerde activiteiten aan kinderen en jeugd tussen de 5 en de 18 jaar. Bij scouting staat vooral het samen doen, leren, ontdekken en spelen voorop. Om dit mogelijk te maken moet er achter de schermen ook een hoop geregeld worden.

Het beleid!
Binnen onze groep wordt om de vijf jaar de hoofden bij elkaar gestoken om op basis van onze visie en missie vooruit te kijken naar de volgende vijf jaar. Om onze visie en missie te kunnen bereiken hebben we enkele grote strategische doelstellingen opgesteld. Die zijn opgesplitst in verschillende operationele doelstellingen met de bijbehorende acties. Dit geheel noemen we het beleidsplan. Het nieuwe beleidsplan 2020 – 2024 wordt op dit moment geüpdatet.

Regeltjes …
Zonder regels kan je een grote organisatie niet laten draaien en kunnen onze beleidsplannen niet uitgevoerd worden. Daarom hebben we ook bij onze groep een aantal huisregels. Deze huisregels zorgen voor onderlinge binding en verantwoordelijkheid, maar ook voor een leerzame en veilige speelomgeving voor de kinderen. Het is daarom ook van belang dat elk lid kennis heeft genomen van ons huishoudelijk reglement. Ben je de regels even vergeten of ben je benieuwd wat deze bij ons inhouden, bekijk dan het huishoudelijk reglement.

Vertrouwenspersoon
De EOS/St. Hubertusgroep vindt het belangrijk dat (jeugd)leden en vrijwilligers binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Ondanks alle inspanningen op dit gebied kan het gebeuren dat als (jeugd)lid of vrijwilligers toch te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie. Als je hiermee te maken krijgt of je ziet dat iemand anders hiermee te maken krijgt, kun je dit (anoniem) melden bij onze vertrouwenspersonen. Binnen onze groep hebben we twee vertrouwenspersonen: Caroll Hamelink en Veerle Thalen. Je kunt hen direct aanspreken, benaderen via vertrouwenspersoon@eos-sthubertus.nl of een anonieme melding te doen via de daarvoor bestemde brievenbus bij de hoofdingang (deze brievenbus wordt enkel geopend door de vertrouwenspersonen).

Laatste nieuwtjes!
Ben je benieuwd waar wij ons als scoutinggroep op dit moment mee bezig houden? Daar hebben wij de nieuwtjespagina voor! Hierin staan alle gebeurtenissen die de leden van onze groep hebben meegemaakt, van jeugdlid tot vrijwilliger. De nieuwtjespagina wordt frequent bijgehouden bij bijzonderheden. Neem een kijkje, klik hier.