Vrijwilliger

Te oud voor een speltak? Misschien toch niet … word vrijwilliger!

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, zo ook de EOS/St Hubertusgroep.
Er zijn dan ook heel wat verschillende vrijwilligersfuncties binnen onze groep.

De meest zichtbare vrijwilligersfunctie is die van de leiding, die zorg dragen voor een speltak. De leiding ondersteunt wekelijks op zaterdag het scoutingspel en bereidt weekendjes en zomerkampen voor. Daarnaast hebben zij het directe contact met de leden en de ouders. Binnen de Stam organiseren zij activiteiten voor de leiding zelf.
De leidingfunctie is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Zoals in de scouting belofte beschreven staat: “jullie kunnen op mij rekenen”.

Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Teamleiders, maar ook oud-leiding en oudervertegenwoordigers vormen het bestuur en komen bij elkaar om de toekomst van de vereniging te beschermen en de kwaliteit van scouting te bewaken.
Het bestuur komt maandelijks samen om te vergaderen.

Daarnaast staan ondersteunende vrijwilligersgroepen in voor het voortbestaan van onze groep. Dit zijn de WerkploegPoetsploeg en de Oud-Papierploeg. Over de invulling van deze functies is meer te lezen op de bijbehorende pagina’s.

Tot slot hebben we een laatste groep helpende handen … Vrienden van Hubertus. Als u altijd al de groep heeft willen ondersteunen, maar geheel vrijblijvend per activiteit wilt beslissen of het voor u uitkomt, dan hebben wij binnen onze groep de Vrienden van Hubertus. Wilt u hier ook onderdeel van uitmaken mail dan snel naar info@eos-sthubertus.nl. De vrijwilligers in deze groep krijgen bericht wanneer er een groot evenement is, zoals bij een sponsorloop of Scout it out. Zij worden dan gevraagd voor hand-en-spandiensten op de dag zelf en kunnen vrijblijvend reageren op het verzoek.

Wil je nog meer informatie krijgen hoe je vrijwilliger kan worden?
Stuur ons een mailtje! info@eos-sthubertus.nl.

 

De EOS/St, Hubertusgroep wil haar leden een fysiek en sociaal veilige omgeving bieden. We doen er alles aan om dat te bereiken. Bij gesprekken met nieuwe vrijwilligers is het een gespreksonderwerp en binnen Scouting Academy wordt er aandacht aan besteed.
Daarnaast heeft Scouting Nederland een gedragscode en hebben we een stappenplan In Veilige Handen. Binnen de maatregelen in de preventieve sfeer is het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een belangrijk hulpmiddel. De VOG is niet het wondermiddel om grensoverschrijdend gedrag binnen Scouting te voorkomen, maar zorgt er wel voor dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen en daardoor bij justitie bekend zijn, niet bij Scouting aan de slag kunnen. Een VOG aanvragen is verplicht. In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat een VOG overlegd moet worden voordat een vrijwilliger een functie kan uitoefenen.