Hey, wat goed!

Je hebt een brievenbus gevonden en de QR-code gescand.
Los de onderstaande vraag op om de volgende brievenbus te vinden!

Hier zie je mijn huisdier Flodder. Weten jullie welke sporen van Flodder zouden kunnen zijn?